Your browser does not support JavaScript!
兼任教師
 
林聰蓉
【姓       名】 林聰蓉 老師
【學術職稱】
助理教授
【學        歷】: 台北醫學大學醫學研究所
服務單位 臺北市立聯合醫院仁愛院區主治醫生
【電子信箱】: dab70@tpech.gov.tw
【研究專長】: 健康預防醫學

【姓       名】 劉璧瑜 老師
【學術職稱】

助理教授

【電子信箱】:
n48891592@hotmail.com 
【研究專長】:

 

生理學、預防健康醫學、健康照護、急救實務、

醫護研究領域

 
 
 

 

瀏覽數